סניפי אחוות תורה

מאז הקמת הכולל הראשון בשנת תשע”ה, הוקמו בזה אחר זה עשרות סניפים ברחבי הארץ. נכון לחודש ניסן תשע”ח, הרשת מונה כ-80 כוללים הפועלים ברוב הריכוזים החרדים בארץ, בהם לומדים יותר מאלפיים בני תורה עובדים.

חפש את הכולל בעיר מגוריך:

לחיפוש לפי עיר, בחר כאן את העיר הרצויה:

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות: כתובת, עיר, מגיד שיעור וכדו',
התחל להקליד כאן את המילה:

ניתן לחפש לפי עיר או לפי מילות מפתח שונות: כתובת, שם מגיד השיעור, עיר וכדו'.

עירסניףכתובתשעות לימודשם ראש כוללמספר טלפון
אופקיםקיוויתי השםסמטת הארי17:30-19:00הרב ישראל לוי052-7656755
אלעדמאור שרגאאבן גבירול 249:00-11:00הרב אריה ליברמן050-4113982
אלעדשירת היםבן שטח 3020:30-22:00הרב אהרן רוזנבוים054-6609338
אלעדחניכי הישיבותרבי טרפון 317:00-19:00הרב בועז רייס054-8445632
אלעדחניכי הישיבותרשב"י17:00-19:00הרב דוד דרעי053-3157715
אלעדחניכי הישיבותרבי טרפון 39:00-11:00הרב משה בינדר052-6176119
בית שמשבית משה דודחגי הנביא 520:45-22:00הרב יוסף דב גליק054-8439994
בית שמשמשאת מרדכינחל דולב 33 רמה א'21:00-23:00הרב אליעזר יהודה וייס052-7628120
ביתרעטרת צביכף החיים 14, גבעה A10:00-12:00הרב דוד פלדמן054-8473161
ביתרבודפשטהמגיד ממזריעטש 21, גבעה B9:00-11:00הרב מאיר קליין052-7625163
ביתרבית המתנדב הצלהקניג 3, גבעה A20:00-21:00הרב שמשון גרוסברגר052-7697295
ביתרטוב דעתפנים מאירים 13, גבעה B17:30-19:00הרב יצחק דוד054-8453353
ביתרברסלבכנסת יחזקאל פ' כנסת מרדכי20:30-23:00הרב חיים גוטליב058-7617650
בני ברקישורוןבן יעקב 25 (קומה ב')9:00-12:00הרב חיים שטרום052-5343773
בני ברקחברוןחי טייב 6, קריית הרצוג21:00-22:30הרב יואל מנצר052-7652065
בני ברקביהכ"נ הרב שפיראהרצל 110 - פרדס כץ21:15-23:00 (בימי שני וחמישי)הרב יהונתן שגב052-7146889
בני ברקבית מרןמוהליבר 19, עירייה20:00-22:00הרב דוד סלומון050-4156891
בני ברקישיבת ר' חייםיהודה הלוי 108:00-11:00הרב יוסף כאהן058-4181066
בני ברקקהל חסידיםחולדה הנביאה 10, שיכון ג20:30-22:00הרב עזרא נפי052-7668741
בני ברקמשהדיםקאליש 1120:20-22:00הרב משה נאור058-4478488
בני ברקבית אליהודב גרונר 11 - פרדס כץ 20:00-21:30הרב מיכאל חביב052-7123413
חיפהתפארת ישראל קומה בגאולה 1, הדר20:00-22:00הרב דוד קורלנסקי052-7648049
חיפהנחלת בנימיןהרב שפירא - קרית שמואל21:00-23:00הרב ראובן בן סימון050-4067028
ירושליםחזון נחוםהמור 3, גילה21:00-22:00הרב שימי סמפולינסקי054-8434818
ירושליםדירההמבי"ט, זכרון משה17:00-19:00הרב דוד פוגל050-4147781
ירושליםישכילטבלקין, נווה יעקב17:30-20:00הרב יוסף חבקין052-7672576
ירושליםבית פרטירחוב פארן 1/13 ב' רמת אשכול20:30-22:00הרב משה רוט052-7652027
ירושליםעטרת נוףבראנד 15, הר נוף9:00-11:00הרב משה שחור054-5602099
ירושליםחניכי הישיבותצונדק 129, רמות ב19:15-20:30הרב מאיר שטיינהויז054-8461080
ירושליםביקור חולים - אברטקהנביאים 72, מרכז העיר9:00-12:00הרב חיים גריינמן054-4586732
ירושליםבית כנסת מוזסדוד מרץ 42, בית וגן20:00-22:30הרב רפאל אבנדנן054-6383855
ירושליםדרכי הוראה לרבניםריינס 17, גבעת שאול8:30-10:00הרב דוד דישי052-7127128
ירושליםמשכן מאיראהרון אשכולי 109, רמות ב20:00-22:00הרב יצחק אברהם אנקונינה052-7627487
ירושליםהיכל מאירמורגנטאו 22 - רמות א20:00-21:30הרב משה שטיינהויז054-846-1080
ירושליםמגדלהפסגה 19, בית וגן19:30-21:00הרב שמואל שפירא052-7647916
ירושליםבית אנאליוסף חכמי 26, בית וגן9:30-10:30הרב ראובן חיים מימרן052-7601284
ירושליםמשכנות יעקבסדיגורא 26 - רמת שלמה20:15-21:45הרב משה ברגר052-7660022
ירושליםבעלזאהיעל 1 - גבעת זאב אגן האיילות21:15-22:45הרב משה רויטמן052-7612217
ירושליםרינת מאירברוכוב 63 - קרית יובל8:30-10:30 (בוקר)הרב יעקב גולדברג052-7657351
ירושליםהמרכזי זכרון יצחקאהרן אשכולי 110 - רמות ב20:30-22:00הרב שמואל ניימן054-8413082
ירושליםזכרון אברהםרמות ג'רביעי בשעה 21:00 ושישי צהריםהרב אריאל בן יצחק058-7743333
ירושליםמתנחלי בנימיןאבא אחימאיר 9, נווה יעקב20:00-22:00הרב חיים יעקובזון050-4181919
כרמיאלבר קפראבציר 39, גבעת רם8:30-10:00הרב אריאל שמידוב054-4988697
מודיעין עיליתקרעטשניףיהודה הנשיא 21, ברכפלד17:30-19:00הרב ירחמיאל מרקוביץ054-8429298
מודיעין עיליתבית ישראליהודה הנשיא 34, ברכפלד9:00-13:00הרב יוסף גלזר052-7133178
מודיעין עיליתישועות דודרשב"י 21, ברכפלד21:00-22:00הרב יוסף גראודנץ052-7646100
מודיעין עיליתבית המדרש יערוסלב רשב"י 21, ברכפלד17:00-19:00הרב אלקנה פרנקל052-7681878
מודיעין עיליתקהל חסידיםנתיבות המשפט 2, מרכז20:30-22:10הרב יעקב בוצקובסקי054-8407520
מודיעין עיליתבית ישראליהודה הנשיא 34, ברכפלד17:00-19:00הרב יוסף גלזר052-7133178
מודיעין עיליתמתמידיםיהודה הנשיא מול 14, ברכפלד17:00-19:00הרב שמואל חנניה050-4168073
מודיעין עיליתאוהל דבאור החיים 31 (מתחם חיידר אוהלי ספר)20:45-22:30הרב יונתן טרבלסי052-5433677
מודיעין עיליתחניכי הישיבותרשב"י 36, ברכפלד8:30-11:00הרב מתתיהו גינסברגר052-7600080
מודיעין עיליתכולל הגר"אגרין פארק - ברכפלד20:30-23:00הרב יעקב דויטש052-7011232
מתתיהובית הכנסת מתתיהובית הכנסת במתתיהו20:30-21:45הרב ישי לוין058-7166318
נתיבותבית יצחקשלום בניך21:00-22:30הרב אברהם נייהוז054-8409303
עמנואלקהל חסידיםבית ישראל 1919:00-21:00הרב יעקב צבי רוזנשטיין058-3264789
פתח תקווהחוג חתם סופראיכילוב 21, מרכז העיר20:30-22:00הרב עדיאל בוכניק052-7673921
פתח תקווהבית אבאסלומון 12, מרכז העיר20:00-21:30הרב דרור אורבך054-8450010
פתח תקווהבי"ס פרי מגדים בממדמנחם בגין 125, גני הדר21:00-22:30הרב יאיר הורברג054-8449040
צפתתפלה למשהטז 94, דרום20:30-22:00הרב משה לוסטיג050-4184053
קרית אתאבית כנסת הגדול - קרית אתאהמייסדים 13, מרכז20:00-22:00הרב יוסף רוזנברג050-4126611
קריית יערים טלז סטוןיוצאי חברוןהרי"ף20:45-22:10הרב אברהם מישקובסקי053-3136464
רחובותדרכי תורהחיש 1220:00-21:45הרב ראובן גולן050-4122172
רכסיםתפארת שמואלחצב 20, גבעה ג19:30-21:00הרב שמואל ניסן058-3228748
רכסיםהאשל 3, בנה ביתך10:30-12:30הרב ישי זר052-7665668
רכסיםיערפו טלהשיקמים 16, בנה ביתך17:50-19:15הרב ישי זר052-7665668
רמת גןבית הכנסת 'אשכנז'ההלכה 920:30-22:00הרב אביעד וייל054-8489810

הצטרף עכשיו!

מלא פרטים ונחזור אליך בהקדם