סיום הש"ס בהשתתפות גדולי תורה וראשי ישיבות

כשמונים ראשי כוללים מרשת "אחוות תורה" לעמלים לפרנסתם, התכנסו בסניף המרכזי בבני ברק למעמד סיום ש"ס משניות שנלמד בחודש האחרון בכל סניפי "אחוות תורה", לע"נ הטהורה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי תורה וראשי ישיבות שליט"א.

דברי פתיחה קצרים נאמרו ע"י הרה"ג ר' דוד סלומון שליט"א, שסיפר על הביקור שלו יחד עם מייסד רשת הכוללים, הגאון רבי דוד לייבל שליט"א, בביתו של מרן רה"י זצוק"ל כדי לקבל את ברכת הדרך לפני פתיחת הסניף הראשון של "אחוות תורה". כשמרן זצוק"ל שמע על הרעיון הביע שביעות רצון גדולה מהעניין, ונתן את ברכתו ותמיכתו הנלהבת. מרן זצ"ל הוסיף שיש לזה הרבה מעלות מעבר לעצם הלימוד, ובירך שיזכו להרבות ולקדש שם שמים.

כבר בתוך ימי השבעה של מרן זצוק"ל, פנה הגר"ד לייבל במכתב מיוחד לראשי הכוללים ביוזמה ללימוד הש"ס לע"נ מרן זצוק"ל. זאת, על פי בקשתו המפורשת של מרן שבמקום שיערכו עליו הספדים ועצרות ישקיעו בלימוד משניות לעילוי נשמתו, וכפי שכבר הוקרא בצוואתו הק' במעמד הלוויה "אבקש מכל מי שרוצה בטובתי ללמוד פרק אחד משניות". בתוך זמן קצר חולק הש"ס בין הכוללים של "אחוות תורה" כשכל הלומדים מצטרפים ונוטלים חלק בלימוד הש"ס.

במעמד סיום הש"ס נטלו חלק הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת ארחות תורה והגאון רבי יוסף יחיאל הלוי במברגר שליט"א חבר הבד"ץ שארית ישראל והמרא דאתרא בחיפה. בסיום הש"ס ובאמירת הקדיש כובד בנו של מרן זצוק"ל, הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א, נשיא מוסדות ארחות תורה. הגאון שליט"א הביע את התפעלותו מהמפעל הגדול של "אחוות תורה" שהתפתח בתוך זמן קצר לארגון עם פריסה רחבה בכל קהילות החרדים בארה"ק.

לאחר מכן נשא דברים הגאון ר' חזקיהו אי"ש טורצ'ין שליט"א, בהם עמד על החשיבות של הכוללים של "אחוות תורה" שמעמידים את המסגרת והאפשרות גם לאלו שאינם אברכים במשך כל היום להיות במסגרת תורנית. כן נשא דברים הגאון רבי יואל פרידמן שליט"א, דיין ומו"צ בבית דינו של מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, רב שכונת חזון איש באלעד ומרבני "אחוות תורה".

הגאון רבי דוד לייבל שליט"א, נשיא ומייסד הארגון, נשא דברי שבח ועידוד לראשי הכוללים העושים מלאכתם נאמנה, כל אחד במקומו, ודיבר על כך שזהו סוד הצלחתה של "אחוות תורה" כשכולם ב"ה מאוחדים ומגובשים לצורך מטרה אחת: להגדיל תורה ולהאדירה.
בדבריו הביע הגר"ד לייבל תקווה כי הארגון ימשיך להתפתח ולגדול. "אנו במאמצים גדולים כל העת מצד אחד לפתח את הקיים באיכות, להשקיע בחיבור אמיתי של הלומדים לכולל, ובמקביל מוטלת עלינו כל העת החובה לדאוג ולהביא את דבר 'אחוות תורה' אל כמה שיותר אנשים. כל לומד שמצטרף אלינו זהו עולם ומלואו".

השארת תגובה