מרגש! משלוח המנות של הלומדים בסניף רמת אשכול בירושלים

לפעמים, כל המוסיף גורע. במקום לספר לכם על המחווה המרגשת של לומדי סניף רמת אשכול בירושלים לגר"ד לייבל, נצרף לכם את דברי ההקדמה כפי שכתבו בפתח הקונטרס המכובד שהוענק לגר"ד לייבל כמשלוח מנות ביום הפורים.

הקדמה:

בר"ח חשוון שנה זו פתח הגר"ד לייבל שליט"א כולל-ערב חדש בשכונת רמת אשכול בירושלים, סניף לרשת כוללי-ערב 'אחוות תורה' לאוהבי תורה ועמליה הטרודים במשך היום בטרדות פרנסתם.

מאז ועד עתה, זכינו ב"ה לסיים ב' סוגיות בעיון מתוך חדוותא דשמעתתא: א' סוגיית חיוב קריאת שמו"ת (ברכות דף ט' ע"ב טוש"ע סי' רפ"ה), ב' סוגיית משלוח מנות וסעודת פורים (מגילה דף ז' ע"ב טוש"ע סימן תרצ"ה).

במהלך הלימוד התעוררו – בסייעתא דשמיא מיוחדת – הערות והארות רבות ונפלאות, קושיות ותירוצים, יסודות וחידושים. בשעת הלימוד השתדלנו לתעד ולרשום כל הערה והארה שנאמרה ע"י הלומדים שליט"א.

לקראת ימי הפורים אנו מדפיסים קונטרס קטן זה, אף שלא נכללו בו הרבה מן הדברים שנתחדשו והתלבנו בבית המדרש – מפני קוצר הזמן הדוחק. הרבה יותר ממה שנכתב כאן, עוד נמצא באמתחתנו ב"ה, ועוד חזון למועד בעז"ה בל"נ להדפיס החידושים בב' הסוגיות הנ"ל בהרחבה ובשלימות.

השתדלנו לכתוב כל הערה בשם אומרה, אך יש הערות שעלו ונתבררו יחדיו, בצוותא חדתא, ובכה"ג רשמנו ההערות בסתמא.

קונטרס זה מוגש לכבוד רבינו הגר"ד לייבל שליט"א, אשר ברוחו הגדולה מביא את אור מתיקות התורה לכל בניה ואוהביה. יזכה להרחיב גבולו בתלמידים מקשיבים, ולראות נחת והצלחה בכל מפעליו הקדושים.

ברכה מיוחדת למנהלינו היקר, מנהל 'אחוות תורה', הרה"ג משה בינדר שליט"א, אשר מדרבן וממריץ אותנו בלא ליאות להיות מוסיף והולך, להרחיב גבולות בית מדרשנו.

תפילתנו להשי"ת שכשם שזכינו לראות פרי-ביכורים צנוע זה, כן נזכה ללמוד ולסיים סוגיות רבות, לברר ולחדש חידושים לאמיתה של תורה, לכתוב ולהדפיס עוד ועוד חיבורים לכבוד התורה.

מאתנו, בני החבורה,

דוד ארנבורג
יוני דהן
שלמה הלפרין
מרדכי זולברג
יעקב טייכמן
שמעון משי זהב
שלמה נדלר
יצחק פרשה
יעקב קויפמן
אברהם משה רוט

achvat

השארת תגובה