מצות חבורה מסובסדות ללומדי 'אחוות תורה'

בהמשך לכוונה של הנהלת הארגון לסייע ללומדי 'אחוות תורה' באשר הם, הוחלט השנה, לראשונה, לאפות מצות חבורה עם כל הדקדוקים והחומרות, בפיקוחו של הדיין הגאון רבי יואל פרידמן שליט"א, יו"ר ועד ההלכה של 'אחוות תורה' ודיין בבי"ד של מרן הגר"נ קרליץ שליט"א.

באפיה נטלו חלק הגאון רבי דוד לייבל שליט"א, נשיא ומייסד 'אחוות תורה', צוות ת"ח ויר"ש. גם ראש כוללים ולומדים השתתפו באפייה שנערכה ימים אחדים לפני ראש חודש ניסן.