מדוע זקן המשגיחים זצ"ל שמח כל כך כששמע על הכוללים של אחוות תורה?

כשנכנס לפני מספר חודשים הצלם מנחם קאליש למעונו של מרן המשגיח זצ"ל לצורך צילומים, הוא ניגש לקבל את ברכתו של הגר"ד יפה שהתעניין בסדר יומו. "אני עוסק בצילום", אמר קאליש, "ומקווה שאצליח להרגיש שהתורה היא הקבע והמלאכה עראי".

המשגיח שמע את הדברים, ועודד אותו לקבוע סדר לימוד מסוים באופן קבוע, ובו גמרא, הלכה ומוסר – "כמו בכולל". עם פתיחת כולל 'אחוות תורה' בכרמיאל, מצא קאליש את ההזדמנות לקיים את עצתו של המשגיח והפך לאחד מהלומדים הקבועים, שאינם מוותרים על אף יום.

כמותו גם רבים אחרים, שהיו נכנסים אל זקן המשגיחים ושומעים שוב ושוב את חשיבות הלימוד במסגרת שכזו לכל אחד, גם אם רוב היום הוא טרוד בעמלו וענייני משרדו.

"כמעט כל יהודי שהיה נכנס למשגיח ומתייעץ עמו על דבר מה, היה שומע את חשיבות קביעת העיתים הזו", אומר אחד מתלמידיו, "מרן המשגיח היה מדבר רבות על כך שאיבדנו את המושג הזה שנקרא עובד בן תורה. 'יש גם מהות של עובד שהוא בן תורה', היה אומר ושואל בכאב: 'מדוע בקהילות הישיבתיות הליטאיות שלנו לא הצלחנו לעשות מה שעושים בהרבה קהילות חסידיות, שאדם שיוצא לעבוד מובן לו מאליו שהוא היה בן תורה ויישאר בן תורה גם בעתיד, ויהיה לו סדר מסוים שהוא לומד בו ויושב בבית המדרש מדי יום?'.

כמי שחינך דורות של תלמידים וחש בצורך הזה, הן מעשי והן בעצם החשיבה, הקמת הכוללים של אחוות תורה הביאו לו נחת רוח. בעיניו ראה כיצד גם בקרב הדור הצעיר, חוזר המצב בו מובן כי פרנסתו של אדם לא מתנגשת עם שמירת אופי חייו כבן תורה – ובמרכזם קביעת עיתים רצינית ללימוד סוגיות בעיון".

כאשר נפתח כולל "אחוות תורה" ברכסים, בראשות הרב ישי זר, עלה הרב משה בינדר, מנהל רשת "אחוות תורה" לביתו של הגאון הצדיק רבי דוב יפה זצ"ל כדי לקבל את ברכתו. המשגיח שמע על המהות של "אחוות תורה" והתפעל מאוד מהמסגרת המיוחדת המספקת קורת גג ומעטפת רוחנית לבני תורה העמלים לפרנסתם. "אין לשער את גודל נחיצותו של הכולל", אמר מרן המשגיח זצ"ל בהתלהבות גדולה, "זה מפעל אדיר שאין לשער את גודל נחיצותו, אשרי מי שזכה להקים אותו".

יממה לפני שנלקח לשמי מרומים, נשיא "אחוות תורה" הגאון רבי דוד לייבל שליט"א שיגר מכתב לעשרות ראשי הכוללים וביקש להקדיש את הלימוד של 1,833 הלומדים באחוות תורה לרפואתו השלימה. יום למחרת התבשרנו על פטירתו – וחושך גדול עטף את עולם התורה.

זכות לימוד התורה של אלפי הלומדים ב"אחוות תורה" תעמוד לעילוי נשמתו. ת.נ.צ.ב.ה.

השארת תגובה