לומדי רמת אשכול מפציצים שוב: קונטרס בענייני חנוכה

לקראת ימי החנוכה הבעל"ט הננו מדפיסים קונטרס קטן זה, בעניין סעודות חנוכה והמסתעף, והוא מעט ממה שזכינו לישא וליתן בסוגיות ימי החנוכה במסגרת כולל 'אחוות תורה' ברמת אשכול.

מקוצר הזמן, בחרנו במתכוון להוציא לאור את הערותינו על סוגיא שהיא אמנם 'צדדית', אך כזו שפרטיה אינם ידועים ומפורסמים כדבעי, למען יהיו דברינו לתועלת.

קונטרס זה מוגש לכבוד רבינו הגר"ד לייבל שליט"א אשר ברוחו הגדולה מביא את אור מתיקות התורה לכל בניה ואוהביה, יזכה להרחיב גבולו בתלמידים מקשיבים, ולראות נחת והצלחה בכל מפעליו הקדושים.

ברכה מיוחדת למנהלינו היקר, מנהל 'אחוות תורה', הרה"ג משה בינדר שליט"א, אשר מדרבן וממריץ אותנו להיות מוסיף והולך ולהרחיב גבולות בית מדרשנו.

תודתנו לאכסניה של תורה, בית הכנסת 'שטיבל' ברחוב מדבר סיני 45, הגבאים והמתפללים, שהכניסו אותנו בשמחה ובזרועות פתוחות לבית מדרשם.

<< לקריאת הקונטרס לחצו כאן >>

חנוכה מאיר ושמח!

השארת תגובה