כובשים את קריית ספר: יותר מ-100 לומדים ורבנים באירוע פתיחת הזמן

modiin-elit-9

כמאה ועשרים אברכי הכוללים של "אחוות תורה" במודיעין עילית התאספו לכנס חיזוק לרגל פתיחת זמן קיץ בששת הסניפים של הכולל בעיר.

את המעמד הנכבד פיארו בנוכחותם רבני העיר, הרבנים הגאונים הגאון רבי יצחק לוקסנבורג שליט"א, רב שכונת נאות שמחה; הגאון רבי אפרים רוטשילד שליט"א, רב קרית שבט הלוי; הגאון רבי ישראל כהן שליט"א, רב קהילת משך חכמה והגאון רבי שמעון ליפשיץ שליט"א, רב קהילת חסדי אבות; לצד נשיא רשת הכוללים ומייסדם הגאון רבי דוד לייבל שליט"א והרב משה בינדר, מנהל רשת "אחוות תורה".

המעמד המרומם נפתח בתפילת ערבית ברוב עם, ומיד לאחריה סיים אחד מבני החבורה מסכת ביצה במעמד כל המשתתפים ששמחו בשמחת התורה יחד עמו. לאחר מכן הזמין המנחה את הגר"א רוטשילד לשאת דברים. "הכוללים של אחוות תורה הם בבחינת החזרת עטרה ליושנה", אמר הגר"א רוטשילד בדבריו, "בכך שהם מדרבנים כל אחד לקבוע עיתים לתורה בעיון ובשמחה כפי שנהגו בדורות הקודמים, שלמרות שעסקו במלאכתם רוב היום מכל מקום הייתה מלאכתם עראי ותורתם קבע, על ידי שרוממו והחשיבו את עסק התורה".

לאחר מכן נשא דברים נשיא הכוללים ומייסדם הגר"ד לייבל, סיפר על הקמת הכולל הראשון במודיעין עילית לפני כשנתיים, והביע את התרגשותו לראות בפריחה העצומה של הכוללים. הוא הדגיש כי המציאות מוכיחה שאין שום ערובה לשמירת התורה ולניהול הבית על אדני התורה ללא קביעות עיתים לתורה בעיון מידי יום ביומו, ומאידך אלה שהשכילו לקבוע עיתים לתורה בחברותות ובלימוד עיוני הוכיחו כיצד כח התורה מעלה אותם מעלה מעלה ביראת שמים.

לאחר מכן נשא דברים הג"ר יצחק לוקסנבורג, אשר פתח בדברי הערכה חמים לאברכי הכוללים, המוסרים נפשם לבוא לכולל ללימוד לאחר יום שלם של עמל הפרנסה. "בזה מתקיים הפסוק 'אם תבקשה ככסף וכמטמונים תחפשה', כאשר אדם רואה במשך היום שעל כל רווח כלכלי יש לעבוד הוא מפנים בתוכו את הערך של כל הישג, ולומד להעריך את לימוד תורתו שמגיע על ידי עמל והתמסרות", אמר.

בשלב זה הסבו הלומדים לשולחנות ערוכים בכיבוד קל שהוגש ברוחב לב ובשפע כמיטב המסורת של הנהלת הכוללים. לאחר מכן נשא דברים מנהל הרשת, הרב משה בינדר, שהביע את התרגשותו מהצמיחה המהירה של הכוללים המוקמים זה אחר זה ברחבי הארץ, והאברכים החשובים עולים ומתעלים בהם מידי יום ביומו.

אחריו נשא דברים הג"ר ישראל כהן, אשר סיפר על ידידותו רבת השנים עם נשיא הכוללים הגר"ד לייבל, והביע את שמחתו לראות את מעשי ידיו של ידידו הדגול עולים ופורחים ועושים פרי הילולים לה' ולתורתו.

אחרון הדוברים היה מגיד המישרים הנודע לתהילה הרה"ג שלמה מילר, אשר ריתק את הקהל במשאו המרגש, השזור באהבת תורה פורצת ובדברי הערכה מעומק הלב לבני העליה הזוכים לקבל על עצמם עול תורה למרות טרדות החיים השוטפות.

הכנס ננעל בתחושת שמחה והתרוממות הרוח, אשר בעזרת ה' תניב עוד פרי קודש הילולים לה' ולתורתו.

modiin-elit-1

modiin-elit-2

modiin-elit-3

modiin-elit-4

modiin-elit-5

modiin-elit-6

modiin-elit-7

modiin-elit-8

modiin-elit-10

השארת תגובה