הפרחים לנשות הלומדים

הלימוד של בעלך – בזכותך!

עשרות זרי פרחים נשלחו בחודש האחרון לנשותיהם של לומדים שהצטרפו לאחרונה לשלושה כוללים באזור המרכז ולכולל נוסף בטלזסטון. התשורה המיוחדת נשאה ביטוי להוקרה ולהערכה נוכח הירתמותן, עידודן ומתן האפשרות לבעליהם ללמוד בכולל. התגובות המיוחדות שהגיעו לרכזים לימדו על המשמעות הגדולה שמחווה זו קיבלה בקרב נשות החיל המסורות לתורה.

השארת תגובה