המהפכה נמשכת: סניף חדש של "אחוות תורה" נפתח בק"ק ויז'ניץ אשדוד

לאחרונה התקיים כנס יסוד לביסוס והקמת 'כולל אחוות תורה' בעיר אשדוד, לעשרות עמלי יום הנהנים מיגיע כפיהם, החפצים להקדיש את שעות הפנאי לאחר העבודה ללימוד תורה בעקביות, באיכות ובכמות. האירוע התקיים ביוזמת "אחוות תורה", בשיתוף ועד שיעורי תורה ברבים ויז'ניץ.

הרה"ג שלמה שרף שליט"א, דומ"צ בקהילת ויז'ניץ אשדוד, הוכתר במעמד המיוחד לראש הכולל, ובדברים נרגשים שנשא תיאר חיים גדושים בהוויות דאביי ורבא ועיסוק בסוגיות ההלכות הנצרכות בחיי היום יום, המפיחים רוח חיים חדשה והתלהבות לדברים שבקדושה בקרב האדם.

במעמד נשאו דברים הרה"ג צבי הירש ויזניצר שליט"א, רב קהילת ויז'ניץ אשדוד, בהקריאו את ברכת מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א, ובהוסיפו כי האברכים המשתתפים כבר מחתנים ילדים וצריכים לעשות חשבון נפש היכן הם עומדים בקביעת לימוד התורה, ועליהם החובה להוות דוגמה לדורות הבאים אחריהם ולשנס מותניים להרבות פעלים לתורה.

הרה"ג דוד שטיין שליט"א, מו"צ בקהילת ויז'ניץ אשדוד, הרבה בשבח מעלת לימוד בכולל מאוגד, מאוחד ומחייב. הרה"ג חיים מאיר גרינבוים שליט"א, ראש הכולל 'אחוות תורה' בקרית ויז'ניץ בברכפלד, סיפר מניסיונו עם עמלי היום אשר מעידים כי השעות בהם יושבים בכולל מחזירה אותם אחורנית ללימוד בהווי הישיבתי ומאירה להם את החיים, והבית כולו מושתת על אדני התורה.

לסיום נשא דברים מנהל רשת הכוללים 'אחוות תורה', הרב משה בינדר שליט"א, בהתפעלות מגודל צימאון בני התורה העמלים לפרנסתם. לדבריו, כאשר נשיא רשת הכוללים, הגר"ד לייבל שליט"א, הציע את הרעיון של כולל לעמלי יום, רבים נענו בחיוב לרעיון ועשרות סניפים נפתחו בזמן קצר. הרב בינדר הדגיש כי הוא שמח על הזכות שנפלה בחלקו לפתוח סניף נוסף בקרב קהילת ויז'ניץ אשדוד המעטירה, להגדיל תורה ולהאדירה.

מן הכינוס יצאו כולם בלב אחד לעשות רצונו בלב שלם, תוך הרשמה לכולל המיוחד שיפיח חיים תורניים ויחדיר אהבת תורה ויראת שמים. לרישום למסגרות הכוללים "אחוות תורה" בכל רחבי הארץ חייגו: 072-371-4400

viznitz-3

viznitz-1

viznitz-2

השארת תגובה