הכירו את "ועד נאמני אחוות תורה"

עשרות נציגי "אחוות תורה" מכל רחבי הארץ התכנסו בבני ברק, ימים ספורים לפני חג הפורים, לאירוע מיוחד במינו, במסגרתו הוכרז על הקמת אגף מיוחד במשרדי הארגון, שיטפל בפניות של אלפי הלומדים בכוללים ובני משפחותיהם. לצורך כך, מונו כ-30 רכזים מכל רחבי הארץ שיקשרו בין הלומדים להנהלת הארגון.

לאור הגידול הדרמטי במספר הלומדים הפוקדים את בתי המדרש של "אחוות תורה", והביקוש הגדל למתן מענה קהילתי לצורכי הלומדים ובני משפחותיהם, במגוון תחומים, נוצר צורך ממשי לחיזוק הקשר הבלתי אמצעי של "אחוות תורה" עם הקהילה, בנוסף על הקשר הקיים בין ראשי הכוללים ללומדים.

באירוע המיוחד התכנסו לראשונה עשרות "נאמני אחוות תורה", במטרה לחזק את הקשר האישי עם ההנהלה, לשמוע על היקף הפעילות של הארגון ועל התוכניות לעתיד הקרוב, וגם כדי להשמיע על אודות הצרכים המיוחדים לכל סניף וסניף.

במרכז האירוע עמדו דבריו של הגר"ד לייבל שליט"א, נשיא ומייסד "אחוות תורה", שגולל בפני הנציגים את דברי הימים של רשת הכוללים מבראשית, והציג את שגשוגה כיום כאשר הביקוש גדל והולך, כשכל אחד שלמד בישיבה מעוניין להיות שייך לדרך התורה בה גדל והתחנך בישיבה. "אין סיבה שמישהו שיוצא לעבוד יקפיד על כשרות מהודרת פחות, או יהדר פחות על תפילין ומצות", אמר הגר"ד לייבל והוסיף: "כאשר אדם יוצא לעמל יומו, צריך לראות שהוא לא יורד חלילה ברמה הרוחנית, לבדוק שהוא נשאר ירא שמיים ומקפיד על קלה כחמורה".

בדבריו הביא הגר"ד לייבל את המעשה הידוע על הלל הזקן (בגמ' יומא לה,ב) שכל יום היה משתכר ונותן חצי שכרו לשומר בית המדרש בכדי שיוכל להיכנס, עד שיום אחד לא היה לו לתת את שכרו ועלה על עליית הגג. "אנו רואים כאן דבר מעניין שאולי אינו מספיק מודגש", הטעים הגר"ד לייבל את דבריו, "באותו מקום היו משלמים על הזכות להיכנס לבית המדרש! החזון שלנו היה להקים כוללים ומסגרות שלא משלמים ללומדים וב"ה הצלחנו למעלה מהמשוער. החזון כעת הוא להתרחב ולפתוח מאות סניפים שהלומדים משלמים על הזכות ללמוד!

"אני לא צריך כסף לעצמי, אינני מדבר בשבילי. הארגון הוא שלכם, הוא משמש עבור הצרכים שלכם, יש כאן הרבה צרכים רוחניים וגשמיים שבאמצעות ההתארגנות הזו של ציבור גדול ויקר ניתן להביא המון תועלת. אתם צריכים את זה בשבילכם, לילדים שלכם ומשפחותיכם".

לאחר מכן נשא דברי חיזוק בפני המשתתפים מגיד המישרים הרה"ג ר' אליעזר יוטקובסקי שליט"א, שעורר על חשיבות המפעל והזכות הגדולה שיש לכל מי שמסייע להתפתחותו, ולצרף עובדים נוספים ליטול חלק בלימוד התורה.

אחד מנציגי הלומדים פתח בדברי ברכה על הארגון החשוב והעומד בראשו, הגר"ד לייבל שליט"א, והעיד על עצמו כמה הדבר הביא למהפך אצלו ואצל משפחתו, שכל היום שלו נראה אחרת, ואיך זה משפיע על כל המשפחה וחינוך הילדים.

בסיום האירוע נבחרו מבין המשתתפים כ-30 נאמנים, אשר מונו להיות חברי הגוף שירכז את הפעילות הקהילתית השוטפת של "אחוות תורה".