סיכום חודש טבת

בני ברק (קרית הרצוג)

ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין שליט"א, השתתף במסיבת חנוכה מיוחדת שנערכה בסניף קרית הרצוג, בראשות הרב יואל מנצר ובהשתתפות מייסד רשת הכוללים הגר"ד לייבל שליט"א.

בדבריו, הגרצ"י אדלשטיין העלה מזכרונותיו לפני כיובל שנים, עת התאבק בעפר רגליו של מרן הגראי"ל שטיינמן זי"ע. כן עמד על החשיבות של קביעת עתים לתורה לאחר יום עבודה והאריך בשבח 'אחוות תורה' – מפעלו העצום של הגר"ד לייבל למען לומדי התורה העמלים לפרנסתם.

רחובות

מנכ"ל רשת 'אחוות תורה', הרב משה בינדר, ביקר בשבוע שעבר בסניף החדש בעיר רחובות, שם פגש עשרות עמלים בתורה שקועים בסוגיה עיונית במסכת ברכות. כ-30 לומדים ישבו ולמדו בחברותות. בדברי חיזוק קצרים שנשא בפני הלומדים הפיח בהם עידוד לקראת ימי החורף הקרים והאפורים ודירבן את הלומדים להמשיך להתמיד בלימודם.

ירושלים (רמת אשכול)

לומדי סניף רמת אשכול שוב בכותרות, לאחר שהשקיעו ממרצם וכישרונם ושיגרו לגר"ד לייבל מתנה מיוחדת לכבוד חנוכה: "קונטרס אחוות תורה בדיני סעודות חנוכה והמסתעף" מתוך הנלמד בבית מדרשם בריתחא דאורייתא ובו 31 עמודים.

העמוד השני בקונטרס הוקדש לנשות הלומדים: "ברכה מיוחדת לנשות החברים, הרבניות החשובות תליט"א, אשר במסירות נפשן שולחות את בעליהן, לאחר יום ארוך ומייגע, לבית המדרש, מדרבנות ומעודדות לחדש כוחות לעת ערב, לשקוע בלימוד עמוק ומתוק, לעמול בבירור הסוגיות ולהאיר את העולם בחידושי תורה נפלאים. שלנו – שלכן!".

פתח תקווה (מרכז העיר)

במסיבת חנוכה מיוחדת שנערכה בביתו של אליהו גלנצברג, אליה הוזמנו חבריו לספסל 'אחוות תורה' (בראשות ראש הכולל הרב דרור אורבך) עם נשותיהם וילדיהם, השתתף מייסד רשת הכוללים הגר"ד לייבל שליט"א ונשא דברים תמציתיים בעניינא דיומא. האירוע כלל בין היתר בשר משובח ממטבחו של משה פלד ומטעמים שונים שדאגו הלומדים לצרף לתפריט, טרמפולינה לילדים ופינוקים שונים לכל פרט ופרט.

פתח תקווה (הדר גנים)

לכבוד "איסרו חג חנוכה", לומדי הסניף החדש בהדר גנים יצאו לגיבוש ו"על האש" בפארק סירקין. הקבוצה גדלה בסייעתא דשמיא ועומדת על 12 חברים קבועים. ראש הכולל, הרב יאיר הורברג, כיבד בנוכחותו. לסיכום: "היה ערב גיבוש מעולה ודיברנו על הפעם הבאה יחד עם הנשים".

חיפה

גם בחיפה נערכה מסיבת חנוכה מגבשת לכל המשפחה, בהשתתפות המרא דאתרא הגאון רבי יוסף יחיאל הלוי במברגר שליט"א שאף נשא דברים וחיזק את פעילות 'אחוות תורה' בעיר.

עמנואל

נשות הלומדים בסניף החדש ביישוב עמנואל, קיבלו בערב שבת פרשת ויחי, מגש פיצוחים ושוקולדים מפנקים בצירוף מכתב הוקרה ותודה:

מוגש בהערכה והוקרה רבה לאשת החיל המסורה … המקריבה במסירות שעתיים יקרות מדי יום, וזוכה בכך להיות 'אשת חבר', הנותנת ברצון לבעלה בסיום יום העבודה לשבת ללמוד באהבה והתמדה את התורה הקדושה, ומורידה ממנו את עול הבית בכדי שילמד ברוגע ושלווה.

אומנם הקושי גדול, אך לפום צערא אגרא, ויהי זה חלקך בתורה, כאמרם ז"ל: נשים במאי זכיין? באתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרינן לגברייהו עד דאתו מבי רבנן (ממתינות לבעליהן, ונותנות להם רשות ללכת ללמוד תורה. רש"י). אשרייך שזכית! להימנות כחלק מפסיפס המרהיב של 2,000 נשות לומדי רשת כוללי 'אחוות תורה' ההוגים בתורה מדי ערב לאחר יום העבודה, ב-80 סניפי הרשת ברחבי הארץ.

נסיים בברכה, שיחולו בכן כל הברכות האמורות למקימי התורה, ותזכו לרווח רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציכם, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. הרב שלמה קליין, ראש הכולל.

השארת תגובה