גיבוש משפחות: שבת התאחדות בקריית ספר

בליל שבת הגדול התכנסו אברכי הכולל של סניף קריית ספר לסעודת ליל שבת משותפת. עוד קודם לכן, בליל שישי, קיבל כל אברך לביתו שי מיוחד מהנהלת אחוות תורה, עבור בת הזוג התומכת ומעודדת את הבעל להשתתף בכולל.

בליל שבת לאחר התפילה התקבצו ובאו כולם יחד עם המשפחות מקצוות העיר אל אולם קטן בכניסה לקריית ספר. שירת "שלום עליכם" חמימה התפשטה בחדר ולאחר מכן קידש על היין ראש הכולל הרה"ג ר' יעקב בוצ'קובסקי שליט"א.

הדגים הוגשו בזמן שזמירות שבת מושרות ברקע, ושיחה נעימה של שבת רגועה התפתחה בין הלומדים ומשפחותיהם.

לאחר מכן נשמעו בקשב רב דבריו של ראש הכולל, אשר עמד על כך ששבת זו היא שבת מנוחה מכל לחץ העבודות וההכנות לפסח, ואין כמו שבת זו לגבש את לומדי הכולל, אשר פוגשים זה את זה תמיד בעת לימוד לאחר יום עבודה מייגע, וכמה חשוב ליצור מפגשים מתוך אווירה נעימה ורגועה של שבת קודש.

בדבריו עמד עוד על מהותו של פסח כחג החירות, שהחירות האמיתית היא שהאדם מוצא משמעות לקיומו ולחייו, ואז הוא חש עצמו חי וקיים בעל ערך ובעל מטרה. ואין כמו קביעות עיתים לתורה בסוף יום עבודה ליצור אצל האדם תחושת ערך פנימית ומטרה רוחנית לכל היום.

בסיום דבריו הודה נרגשות לנשים היקרות המתמסרות לתורת בעליהן בסוף יום עמוס, בשעת ההשכבה הקריטית, ושיתף את כולם בתחושת ההתרוממות שהלימוד בכולל גורם לכל הלומדים.

לאחר מכן הוגשו מנות נוספות, הושרו עוד זמירות שבת, ונשמעו בקשב רב דבריו של אחד מלומדי הכולל, הרב מאיר שטנג, בעניינא דיומא.

בשעת לילה מאוחרת הסתיימה הסעודה, והמשתתפים התקשו להיפרד מהאירוע המרומם. גם נשות האברכים שהכירו זו את זו במהלך הערב התקשו לסיים את המפגש. על דעת כולם סוכם שבעז"ה גיבוש זה יהיה הפתיח לאירועים נוספים, שבעז"ה יתרמו רבות לחיזוק הלימוד בכולל והקשר הרוחני בין חברי הקבוצה.