אחוות תורה – לחיזוק האידישקייט של כלל ישראל

כשמונים ראשי הכוללים של "אחוות תורה" מכל רחבי הארץ התכנסו לערב מיוחד שנערך בבני ברק, שבסופו אף התקיימה ישיבת היערכות מיוחדת לקראת אירוע ההוקרה הגדול "ששמת חלקנום", עבור אלפי הלומדים, במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א.

הכינוס נפתח מיד לאחר תפילת ערבית ע"י הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, רבה של רכסים, אשר טרח והגיע מהצפון הרחוק בכדי לשאת דברי חיזוק, להוקיר ולכבד את ראשי הכוללים העושים מלאכת קודש ומתמסרים מידי יום למען הרבצת תורה בקרב הקהילות הקדושות של בוגרי עולם הישיבות ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום.

הגאון שליט"א מכיר מקרוב את פעילות "אחוות תורה", מאחר ובעיר רכסים קיימים מספר כוללים של "אחוות תורה" עבור בוגרי הישיבות שיצאו לעבוד לפרנסתם, וראשי הכוללים נמצאים עימו בקשר הדוק. בדבריו פתח הגאון שליט"א במעלת הימים הללו של ימי הספירה, שהם ימי הכנה לקראת יום קבלת התורה, והזכיר את עבודת הקודש שע"י ראשי הכוללים שמתמסרים מידי ערב בסניפי הכוללים.

לאחר מכן הדריך את ראשי הכוללים כיצד ניתן לחוש את תחושת הסיפוק והמתיקות שבתורה וכמה שכל זה תלוי בעיקר בראשי הכוללים, שהם למעשה אלו שבאפשרותם לתרום ולהוסיף לאווירה בכולל, שזהו הגורם המרכזי לחבר את הלומדים למסגרת הלימוד מידי יום, כך שאפילו בזמנים יותר קשים יהיה להם את הדחיפה והמסירות להתאמץ, למרות הקושי.

אחריו נשא דברים הגאון רבי דוד לייבל שליט"א, נשיא "אחוות תורה", שהודה לראשי הכוללים על מסירותם הרבה ועל כך שזהו ערב הוקרה מיוחד שנעשה לראשי הכוללים שטורחים כל השנה. בדבריו הוסיף שראשי הכוללים אינם עובדים ב"אחוות תורה" אלא הם פועלים מכוח שליחות עבור אלו העובדים לפרנסתם בשביל הרבצת תורה, וזו עבודת קודש עם אחריות גדולה.

"הארגון הוא לא של עובדים או לעובדים בלבד, אלא ארגון למען כלל ישראל", אמר הגר"ד לייבל בדבריו. "אנחנו מתפקדים כמצילי עם ישראל. ארגון 'אחוות תורה' נוסד לצורך חיזוק האידישקייט בקרב הציבור העמל לפרנסתו, בדיוק כפי שנוסדה אגודת ישראל בשעתו, לחיזוק המוסדות התורניים ולא למטרות פוליטיות". עוד הוסיף כי על כל אחד ואחד מוטלת אחריות גדולה להצלחת הכינוס ועל ידו שיתרבו ספסלי בית המדרש.

ראשי הכוללים הביעו דברי הוקרה והערכה על הסיוע והתמיכה הארגונית, הרעיונות והגיבושים, המסייעים מאוד לפעילות השוטפת של הכוללים. חלקם אף סיפרו כיצד הכוללים שלהם הפכו לקהילות קטנות והלומדים נעזרים אחד בשני גם בחיי היומיום, מחוץ לשעות המסגרת התורנית. עוד אמרו כי אלפי הלומדים ממתינים בציפייה דרוכה לאירוע הגדול ונרשמה התעניינות להזמנת אורחים מחוץ לכותלי "אחוות תורה".